Zapore gozdnih cest v občini Tržič

Vse večja motorizacija prometa in težnja po individualni mobilnosti se v današnjem času kažeta v močno povečanem številu osebnih vozil, v zadnjih letih narašča tudi število vozil na motorni pogon, ki so namenjena bolj ali manj sproščanju adrenalina in zabavi (motorne sani, lahki štirikolesnikiATV vozila, kros motorji). Ob hitrem tempu življenja, ko hočejo ljudje čim bolj izkoristiti svoj prosti čas, se dogaja, da vedno več ljudi poskuša priti s svojim prevoznim sredstvom čim bliže cilju. Rezultat tega pa je vedno večji promet v gozdu in s tem povečana obremenitev okolja, tako za gozd kot tudi za divjad. Marsikje so te obremenitve po mnenju gozdarjev narasle do stopnje, ko je ogroženo delovanje gozda kot ekosistema. Zato smo se na Zavodu za gozdove v soglasju in obojestransko pobudo z lastnikom gozda in upravljalcem gozda odločili za spremenjen režim uporabe določenih gozdnih cest. Pravno podlago za določitev režima gozdnih cest daje Zakon o gozdovih in Pravilnik o gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic. Po vsebinskih razmislekih in tehtanju različnih vlog gozda v občini Tržič smo oblikovali predlog za zaporo na naslednjih gozdnih cestah: 1. Potočnikov graben Podljubelj 2. Medvodje – Vetrih Jelendol 3. Hribi Jelendol 4. Košutnik – Dolga njiva Jelendol 5. Odcep v odd. 30 Jelendol Skupno izhodišče vseh zapor je zagotoviti kvaliteten življenjski prostor in pogoje za vso prosto živečo divjad. V prvi vrsti gre za ohranjanje rastišč velikega petelina in tudi za mirne predele za veliko divjad (gams, jelen, srnjad). V zadnjem delu gospodarske enote Jelendol (Fevča) pa je že v sedanjem gozdnogospodarskem načrtu opredeljena mirna cona za divjad, ki jo bomo s temi zaporami še razširili oziroma lahko oblikovali nekakšno tamponsko cono. Sama zapora bo v obliki verige, nameščene na dva nosilna količka. Zraven bo prometni znak: Prepovedan promet za vsa vozila, z dopolnilno tablo: Dovoljeno za gospodarjenje z gozdom. Prepoved velja tudi za kolesa. Veriga ne bo zaklenjena, tako da bo omogočen dostop tudi vozilom intervencije. Ob zaporah ali v njihovi neposredni bližini bodo urejena manjša parkirišča. Ves ta spremenjeni režim uporabe navedenih gozdnih cest je obravnaval na svoji redni seji tudi Občinski svet Občine Tržič in dal temu režimu svoje soglasje. S tem je izpolnjen tudi zadnji pogoj za postavitev zapor, ki bodo predvidoma postavljene pred začetkom poletja. Čez leto bomo gozdarji spremljali spoštovanje prometnega režima na teh gozdnih cestah. Od upoštevanja zapor bo odvisno tudi nadaljnje ukrepanje v smislu poostritve režima (zaklepanje), nad tem pa nismo navdušeni ne gozdarji ne javnost. Ob tem ostaja dostop do planin Kofce, Šija in Pungrat nespremenjen. Z zaporo pa ne bo več dostopna Prevala preko Potočnikovega grabna. Na vseh gozdnih cestah, ne glede na zapore, je dovoljena hoja za pešče oz. pohodnike tako kot do sedaj.

Leave a Reply