Pobuda za Tržič – mesto, urejeno bivališče in turistično središče

Optimističen naslov, ki seveda pomeni cilj, moto in željo, kajti dejansko stanje je od želenih ciljev žal zelo, zelo oddaljeno in nas kliče k ukrepanju. Zato dajem takšno pobudo na podlagi lastnega globokega prepričanja, da je za izboljšanje končno potrebno nekaj storiti. Mojo pobudo so še podkrepili obiski številnih meščank in meščanov, ki me tedensko obiščejo v poslanski pisarni in seznanjajo z vsakdanjimi problemi iz svojega življenja. Piko na i pa postavljajo zelo skromni gospodarski rezultati tržiškega turizma v zadnjem obdobju. Dejstvo je, da je (po propadu industrije v mestnem jedru) turizem tisto področje, kjer bi se lahko odprla dodatna delovna mesta in bi naše mesto dobilo nekaj prepotrebnega denarja. Za to resno gospodarsko panogo pa poleg naravnih in zgodovinskih danosti, človeških virov in znanja potrebujemo tudi urejenost mesta kot celote, kar vključuje prenovo nekaterih stavb, slabih cest ter dotrajane in pomanjkljive komunalne infrastrukture. Tako denimo sprehod po makadamski poti za Mošenikom od BPT-ja do Raven odkrije grenko resnico, ki kvari življenje domačinom in prav gotovo ne privlači turistov. Zato se mi zdi trenutek pred nadaljevanjem gradnje tržiške obvoznice primeren za širšo javno razpravo o teh problemih. Čas je, da se občanke in občane seznani z aktualnimi načrti in projekti ter se jim omogoči pravica, dolžnost in možnost povedati svoje želje, mnenja, pripombe in izkušnje. Le tako bo namreč domačinom, ki jim je omenjeni projekt prvenstveno namenjen, dana možnost, da lahko temu prilagodijo tudi svoje osebne projekte in načrte. Potrebna je tudi analiza že opravljenega, kajti očitno z revitalizacijo na primer Mallyjeve hiše, Muzeja mamutov in dosedanjo gradnjo obvoznice ter regulacije Mošenika nismo dosegli vsega načrtovanega in obljubljenega. Umazane, neurejene, celo luknjaste in makadamske ulice, vodotoki, polni smeti in odplak, niso dobra podlaga ne za vsakdanje življenje ne za turizem. Dimnik in razvaline bivše tovarne je nujno potrebno čim prej obnoviti in sanirati, ne le zaradi izgleda, pač pa predvsem zaradi varnosti – tako tistih, ki tam živijo, kot tudi tistih, ki k nam prihajajo. Okolico dragocene zgodovinske dediščine je potrebno bolje in lepše urediti, muzeja odpreti preko celega leta, urediti lokale in izboljšati gostinsko ponudbo ter v zvezi z Radetzkyjevim gradom ponovno razmisliti o obnovi in ureditvi vsaj kakšnega prenočišča. V mesto se bomo raje naseljevali, če bodo stanovanja lepša, obnovljena in bolje urejena, saj marsikatero, tako v občinski kot zasebni lasti, komaj še zasluži takšno ime. Posebno pozornost in skrb pa gre nameniti ohranitvi redkih še zelenih površin v mestnem jedru, poskrbeti je treba tudi za šport in rekreacijo ter nenazadnje za normalno parkiranje, tako domačinov kot zaželenih gostov. Poseben problem je tudi javni red in mir, zlasti v nočnem času, na katerega je v zadnjem času kar nekaj pripomb. Projekt zahteva sodelovanje vseh, tako občine, občinskega sveta, domačinov, potencialnih gospodarskih investitorjev kot tudi gostinskih in turističnih delavcev. Zato je nujno potrebno načrte pokazati ljudem, jih z njimi seznaniti. Kar pa se samega turizma tiče, pa moramo razmisliti, ali je prostovoljna društvena organiziranost za resen posel še ustrezna v današnjemu času. Sam menim, da ne, kajti če že nimamo gospodarskega subjekta s tega področja, potrebujemo vsaj zavod za turizem in občino z občinsko upravo, ki se zaveda, da dela samo za in zaradi ljudi. Slednjim je seveda treba vse projekte, novo nastale razmere in dejstva javno predstaviti, saj bo za uresničitev teh projektov nenazadnje potrebnega ogromno javnega denarja. V slogi je moč, več ljudi pa več ve. Zato vabim vse, ki imajo karkoli dobrega ali slabega povedati o obnovi mestnega jedra, da se nam oglasijo in pridružijo.

Leave a Reply