Okolica, prijazna do funkcionalno oviranih oseb

Se vam ne zdi, da ima tudi funkcionalno ovirana oseba pravico, da se neovirano giblje po naselju ali mestu, v katerem biva? Vsi soglašamo, nihče pa se ne vpraša, ali ji je to tudi omogočeno. Tega se zavemo šele, ko se sami znajdemo v takem položaju. Kaj je lepšega od sproščenega sprehoda v naravi, ko nam misli zaplavajo in se oddaljimo od vsakdanjih težav ter si tako naberemo moči za nove izzive. To je človekova notranja potreba. Da jo potešimo, moramo imeti za to najprej fizično zdravje, zmožnost hoje, ki pomeni za človeka avtomatizem. A življenje je nepredvidljivo in žal polno tudi neljubih presenečenj. Ni treba, da čakamo na starost, ko človeku opešajo čuti in življenjska moč, samo trenutek zadostuje, sekunda, pa se nam življenje iz utečenih tirnic za vedno postavi na glavo. Včasih je situacija le prehodnega značaja (npr. zlomi udov, druge poškodbe), ko smo odvisni od pripomočka (bergle, palica, …), pogosto pa se zgodi, da je človek postavljen pred dejstvo, da nikdar več ne bo tako, kot je bilo, ko so nam bili osebna higiena, morebitna služba, nakupovanje, obisk prijateljev in družabnih prireditev, sprehodi kar tako in drugi vsakdanji opravki nekaj samoumevnega. Dejstvo, da bo potrebno »na novo zaživeti«, na drugačen način, kot smo ga bili vajeni, in z zmožnostmi, ki so nam preostale, terjajo od človeka mnogo energije in volje. Nemalokrat se zgodi, da se znajdemo v situaciji, da postanemo odvisni od pomoči drugih, kar načne človekovo samopodobo, ki si jo oblikuje tekom življenja na osnovi svojih izkušenj, sposobnosti in počutja. V zadnjem času se pogosto govori o »kvaliteti bivanja«, ki je zelo širok pojem. Žal se velikokrat le govori, ko gre za ljudi, ki svet doživljajo z drugačne perspektive kot »normalne, zdrave« osebe. Govorimo o kvaliteti bivanja oseb s funkcionalno oviranostjo. Del kvalitete je vsekakor bivalno okolje v širšem smislu (pešpoti v naselju, pločniki, prehodi, dostopi do javnih zgradb, …), ki funkcionalno oviranim omogoča samostojnost v čim večji možni meri. Bivalno okolje, ki samostojnost onemogoča, funkcionalno ovirane naredi hendikepirane (handicap – oviran, oškodovan, otežen). Kdo so »funkcionalno ovirane« osebe? Sem ne spadajo le prizadete osebe, katerih okvare, prizadetost ali invalidnost Dominika Ahačič, učenka OŠ Tržič – zmagovalka območnega tekmovanja iz znanja geografije v posamezni razvrstitvi Ekipa OŠ Tržič: Nejc Peharc, Dominika Ahačič in Matej Meglič, učenci 9. c razreda VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE »SKRB ZA ČLOVEKA« 10. aprila smo v Zdravstvenem domu Tržič začeli z delovanjem ambulante za ultrazvok. Ker te dejavnosti zaenkrat nimamo priznane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bodo pregledi do nadaljnjega samoplačniški. Preglede izvaja Igor Požek, dr.med., spec. radiolog iz Bolnišnice Golnik, predvidoma enkrat tedensko, ob ponedeljkih po 15. uri. Cena pregleda je 7.000.- SIT. Naročite se lahko po tel. številki Zdravstvenega doma Tržič: 598 22 10. Direktor OE ZD Tržič, prim.mag. Iztok Tomazin, dr.med. Ultrazvok trebuha v Zdravstvenem domu Tržič Okolica, prijazna do funkcionalno oviranih oseb TRŽIČAN, MAJ 2006 21 »SKRB ZA ČLOVEKA« so bile povzročene, bodisi z rojstvom, nesrečo, boleznijo ali starostjo, ampak tudi vsi tisti, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju in ki se težko ali počasi gibljejo iz različnih razlogov, bodisi zaradi raznih bolezni, posledic nezgod, starostne betežnosti ali nosečnosti, majhni otroci ali odrasli z invalidskimi vozički, ljudje, obteženi s prtljago, in morda še kdo. Lahko rečemo, da je skoraj vsak v življenju s te perspektive vsaj enkrat oviran. In kaj razumemo pod pojmom »oviranost«? O njej govorimo, ko posameznik ne zmore reševati funkcionalnih zahtev, ki jih postavlja družba, ko se znajde v okolju, ki ni prilagojeno potrebam ljudi s prizadetostjo, tudi starejšim osebam z zmanjšanimi zmožnostmi, kar pomeni oviranost v vsakodnevnem življenju. Oviranost ima nujno za posledico odvisnost od druge osebe, kar je močan psihološki moment, ki pogosto invalidne osebe pripelje do stresnih situacij. Na življenjsko usodo posameznika ni mogoče vplivati, lahko pa mu omogočimo, da poskrbimo za primerno grajeno okolje, ki bo dostopno vsem, kajti eno velja: »Če je dostopno funkcionalno ovirani osebi, je dostopno vsem!« Prispevek mlajše generacije k rešitvi problema V mesecu marcu smo zaključili projekt pod naslovom »VARNOST ZA VSE« s podnaslovom »UREJENOST KLANČIN ZA FUNKCIONALNO OVIRANE LJUDI«, v katerem so sodelovali otroci 4. a razreda Osnovne šole Bistrica z mentoricama Majdo Fiksl in Beti Bitežnik, stanovalci Doma Petra Uzarja z delovno terapevtko Marjeto Šumič ter krajani Bistrice, ki so se po sili razmer znašli v vlogi funkcionalno oviranih oseb. Projekt sta organizirala Renault Nissan Slovenija in Revoz v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije. Eden izmed ciljev in pogoj za sodelovanje v projektu je poiskati nove rešitve za varnejšo prometno okolje v kraju Bistrica. Otroci so si ogledali najbolj problematična mesta na pločnikih in prehodih za pešce, kar se tiče varnosti pešcev v cestnem prometu. Svoje predloge so dali tudi neposredni uporabniki pešpoti in prehodov, ki se dnevno srečujejo z ovirami in jih morajo premagovati, kot vejo in znajo, to so stanovalci Doma Petra Uzarja in krajani Bistrice, ki so pri hoji ali transportu vezani na pripomoček (hodulje, bergle, invalidski vozički). Nekaj klančin je že lepo urejenih in dostopnih, a kaj ko niso med seboj smiselno povezane in zato brez vrednosti. Otroci so pod vodstvom mentorjev izdelali načrt, ki ponazarja 12 neprijaznih prehodov za invalide, zajema pa območje od Osnovne šole Bis- trica do Doma Petra Uzarja ter letnega kopališča. Z opisom posameznih neurejenih mest želimo pomagati vsem tistim, ki bodo načrtovali ureditev klančin in hkrati s tem pomagali vsem, ki jim bodo ti popravki olajšali vsakdanjo pot in bodo tako veliko manj odvisni od drugih. Celoten projekt smo v okviru SPV Občine Tržič predstavili županu, Komunalnemu podjetju Tržič, podrobneje pa si ga lahko pogledate na spletni strani OŠ Bistrica: http://www2.arnes. si/~obistricakr/varnostzavse.html . Zgradimo tako bivalno okolje, ki bo prijazno do vseh!

Leave a Reply