Župani občine Tržič

Župani občine Tržič

Župani od leta 1777 dalje so bili:

 • ANDREJ DANIEL pl. Jabornig, lastnik jeklarn na Slapu
 • GAŠPER CEME je županoval v času po požaru leta 1811
 • JERNEJ MALLY
 • GAŠPER MALLY – KUZELJ vodil delo znižanja klanca in izdelavo poti k župni cerkvi leta 1834
 • RAJMUND pl. JABORNIG lastnik jeklarne na Slapu
 • JERNEJ MALLY – KAVSELC

Po letu 1848 so županovali:

 • GAŠPER POLLAK po domače “IZ KAJŽE”, županoval od leta 1851 do 1860
 • ANTON GLOBOČNIK, st., županoval od leta 1861 do 1866
 • ANTON ŽELEZNIKAR po domače “TURK”, županoval od leta 1867 do 1873
 • ANDREJ KALIŠNIK po domače “TONC”, županoval od leta1873 do1874
 • LEOPOLD MALLY po domače “KUZELJ”, županoval od leta 1874 do1876
 • ANTON ŽELEZNIKAR, županoval od leta 1877 do 1881
 • KAREL MALLY B. po domače “BONCELJ”, županoval od leta 1882 do 1884
 • FRIDERIK RAITHAREK, županoval od leta 1885 do 1888
 • ANTON GLOBOČNIK, ml., županoval od leta 1889 do 1896
 • KAREL MALLY B., županoval od leta 1897 do 1913
 • FRANČIŠEK AHAČIČ, županoval od leta 1913 do 1921
 • JANEZ LONČAR, županoval od leta 1921 do 1933
 • FRANČIŠEK GLOBOČNIK, županoval od leta nov.1933 do nov.1936
 • JANEZ MAJERŠIČ, županoval od nov.1936 do apr.1941
 • NIKOLAJ KLEMENC po domače “M’KLAVŽ”, županoval od leta 16.04.1941 do 23.03.1942
 • HUGO VON KURZ, županoval od mar.1942 do maj.1945
 • IGNAC AHAČIČ, županoval od leta 1945 do 1947
 • ŠTEFAN URBANC, županoval od leta 1947 do1949
 • ni podatkov, županoval od leta 1949 do 1952
 • LOVRO CERAR, županoval od leta 1952 do1963
 • MILAN OGRIS, županoval od leta 1963 do 1965
 • TINE TOMAZIN, županoval od leta 1965 do 1967
 • MILAN OGRIS, županoval od leta 1967 do1968
 • MARJAN BIZJAK, županoval od leta 1968 do 1969
 • JANEZ PIŠKUR, županoval od leta 1982 do 1985 + pol leta v.d.
 • IVAN KAPEL, županoval od leta 1986 do 1991
 • PETER SMUK, županoval od leta 1991 do 1994
 • PAVEL RUPAR županuje od leta 1994