TRŽIŠKI MUZEJ

TRŽIŠKI MUZEJ

Zamisel o ustanovitvi muzeja v Tržiču sta spodbudili močna obrtna tradicija in bogata tehniška ter etnološka dediščina. Leta 1969 se je dejavnost muzeja profesionalizirala.

Obrtniške zbirke: V Polakovi kajži, nekdanjemu obrtniškemu dvorcu znane tržiške rodbine Polak, ki leži ob umetnih vodnih rakah pod gradom Neuhaus, so na ogled zbirke obrti in industrije v Tržiču Na ogled vam ponujajo; usnjarsko, čevljarsko, kolarsko, oglarsko ter tekstilno zbirko. Obrtne in industrijske zbirke so bile postavljene po letu 1972, z manjšimi spremembami prenovljene leta 1989. Ena najbolj značilnih zbirk Tržiškega muzeja je čevljarska zbirka s staro rokodelsko delavnico s konca 19. stoletja. Urejena in dokumentirana je obutev, čevljarsko orodje in pripomočnki, oprema čevljarskih delavnic, čevljarska kopita, čevljarski stroji, čevljarska in industrijska dediščina in dediščina čevljarskih združenj.

Najstarejše muzealije datirajo iz zadnje četrtine 19. stoletja, večina pa jih je novejšega izvora, iz obdobja med obema vojnama in po 2. sv. vojni. V zbirki sta zanimiva luč na “gavge” in rodovnik rodbine Dobrin, edinstvena je tudi predstavitev čevljarskih kopit in običaja “vuč v vodo” (spuščanje luči po vodi na gregorjevo).

V letu 1999 so povsem prenovili oglarsko zbirko, ki predstavlja način življenja oglarjev v okolici Tržiča. Obiskovalci si lahko ogledajo prerez oglarske kope in značilne sani za prevoz oglja- “žlefe”.